Er zijn inmiddels 4 toekomstscenario’s voor De Bilt en voor Maartensdijk uitgewerkt door de gemeente. In die scenario’s zitten verschillende varianten op het gebied van woningbouw (o.a. hoeveel en waar), energie (o.a. wel of geen windmolens), economie (o.a. uitbreiden bedrijventerreinen?) en landschap en natuur (o.a. meer of minder groen).

Volgende week zijn de verkiezingen en dus willen bewoners weten welk toekomstscenario de politiek voor ogen heeft. Met een enquête hebben we alle politieke partijen gevraagd een voorkeursscenario te kiezen en ze hebben die keuze ook toegelicht.

Benieuwd naar de scenario’s en de mening van de politiek? Klik dan hier:

https://drive.google.com/file/d/1b7sHTKenxeXx2COCWRe5Qx5yjcxxiZB5/view?usp=sharing

Namens het Bewonerscollectief Maartensdijk,
Ed Buitenhek, Steven Jansen en Janneke Bieseman

Via deze link kunt u in de dialoognotitie de 4 scenario’s nazien: https://ap.lc/C5Kyy