Partij programma's

Wij hebben van elke partij die deel neemt aan de verkiezingen in gemeente de Bilt, uitgezocht wat hun plannen zijn met Maartensdijk. In enkele gevallen hebben wij vanuit het perspectief van de bewonersvereniging in cursieve text een aanvulling geschreven naar aanleiding van onze ervaring in het participatietraject wonen.

Klik onder deze tekst op de pijl naast de partij waarvan u de informatie wilt bekijken.

Deze informatie komt uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen zelf. Een link naar de partijprogramma’s staat in elk blok na de info die wij gebundeld hebben.

 • Beter de Bilt/Bilts belang benoemt de kern Maartensdijk niet specifiek in haar verkiezingsprogramma
 • Beter de Bilt/Bilts belang vindt het belangrijk dat bewonersparticipatie veel serieuzer en zwaarder moet meewegen dan er nu gedaan wordt.
  Ze spreken wel hun voorkeur uit voor een woonwijk buiten de rode contouren (zonder een specifieke locatie te noemen)
  (Beter de Bilt/Bilts belang negeert hiermee expliciet het advies wat bewoners eerder hebben gegeven in het participatietraject wonen, waarbij er aangegeven is dat er eerst binnen de bebouwde kom gezocht moet worden naar locaties)

  Ze willen zich inzetten voor zonnepanelen op daken en windmolens op zee. Dus niet binnen de gemeente.

  Zie hier het volledige programma:

  https://drive.google.com/file/d/1OuDWSynu3xFuVMv9HIw7vnYuBcEdgDOP/view?usp=sharing

 • Woonwijk bouwen buiten de bebouwde kom van Maartensdijk.
  (VVD negeert expliciet het advies wat bewoners eerder hebben gegeven in het participatietraject wonen, waarbij er aangegeven is dat er eerst binnen de bebouwde kom gezocht moet worden naar locaties)
 • Behoud van de agrarische sector in Maartensdijk

  Zie hier het volledige programma:
  https://drive.google.com/file/d/1puYRcCq3SX15D76r-5F4NGPG0b7HSiLF/view?usp=sharing

 • Alleen bouwen binnen de bebouwde kom
 • Behoud de groene ruimte tussen de dorpen en versterk de biodiversiteit
 • Stimuleer openbaar onderwijs (In Maartensdijk is Wereldkidz Kievit de enige openbare school binnen de gemeente de Bilt)
 • Extra aandacht voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen
 • Duurzaam en gezond voedsel stimuleren, denk aan de tuinderij Eikenstein
 • Groen Links blijft ondanks forse weerstand van de inwoners inzetten op zonnevelden en windmolens op land, Ze vinden het belangrijk om samen met inwoners zonneweides te ontwikkelen, waarbij de opbrengst zoveel mogelijk terugvloeit naar omwonenden. 
 • Zie hier het volledige programma:
  https://drive.google.com/file/d/1PPcR_rYe4Th8daRl7eOGZIP2DaVOIIgy/view?usp=sharing

 • Leg meer wandel, fiets en ruiterpaden aan rondom Maartensdijk
 • Bouw huizen buiten de bebouwde kom. (CDA negeert expliciet het advies wat bewoners eerder hebben gegeven in het participatietraject wonen, waarbij er aangegeven is dat er eerst binnen de bebouwde kom gezocht moet worden naar locaties)
 • Behoud van de bibliotheek

  Zie hier het volledige programma:
  https://drive.google.com/file/d/1BMSEm0M4aClWCJFPHovUL5TMY1tArCme/view?usp=sharing

 • Bouw 200 woningen buiten de rode contouren van Maartensdijk. Wel onder voorwaarde dat er alleen gebouwd gaat worden op grond van de gemeente en niet op grond van speculatie gerichte grondeigenaren.  (PvdA negeert expliciet het advies wat bewoners eerder hebben gegeven in het participatietraject wonen, waarbij er aangegeven is dat er eerst binnen de bebouwde kom gezocht moet worden naar locaties)

  Zie hier het volledige programma:
  https://drive.google.com/file/d/1eqz9rBJiSvz1tklaTACr488ve6gOajJh/view?usp=sharing

 • Ontwikkel kinderboerderij verder
 • Behoud waardevolle natuur en vergroot biodiversiteit
 • Behoud eigenheid van kern
 • Stimuleer initiatieven die veiligheid in wijken bevorderen (bijvoorbeeld Whatsappgroepen of Preventieteam)
 • Steunpunt voor wijkagent in het dorp
 • Verbeter voet- en fietspaden (Bijvoorbeeld langs Dorpsweg)
 • Realiseer meer parkeergelegenheid rondom Maertensplein
 • Verbeter veiligheid bij kruispunt Nachtegaallaan en Dorpsweg
 • Bestempel groene long in het dorp als ‘volledig groen’
 • Geen windmolens en grootschalige zonneparken rondom Maartensdijk
 • Neem participatieadvies serieus en zoek eerst binnen de rode contouren en daarna pas daarbuiten.
 • Mocht er toch gebouwd moeten worden buiten de rode contouren omdat blijkt dat die binnen de bebouwde kom niet of onvoldoende mogelijk is, dan geen grootschalige woningbouw, maar woningbouw die past bij het dorp en het landschap.
 • Zorg voor kernbinding voor bewoners uit Maartensdijk

zie hier het volledige programma:

 https://drive.google.com/file/d/1XT2BIvD6MrrTMfvoJAsjeVWmeNISpKhv/view?usp=sharing

 • Zoek creatief naar bouwlocaties binnen de bebouwde kom.
 • Behoud van het culturele erfgoed, zoals het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk.

  Zie hier het volledige programma:
  https://debilt.sp.nl/