Deze website is gemaakt door inwoners van Maartensdijk, verenigd in de Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid en het Bewonerscollectief Maartensdijk. Beide organisaties willen het groen rondom de dorpen behouden!

Wij spreken ons nadrukkelijk uit TEGEN bebouwing buiten de rode contouren, maar VOOR het bouwen op locaties zoals aangedragen en besproken tijdens de recente burgerparticipatie rond dit onderwerp.

Wij hebben als collectief de onderwerpen in de gemeenteraad de laatste jaren nauwlettend in de gaten gehouden en inmiddels veel kennis en inzicht over de diverse standpunten. Wij vonden het ons doel om deze kennis breder te delen. Vandaar deze website.

Voor contact mail ons op: info@maartensdijkkiest.nl