Maartensdijk kiest

Woensdag 16 maart 2022 mag het weer: Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen! Als burger is het lastig om inzicht te krijgen in de standpunten van de diverse politieke partijen. Partijprogramma's zijn vaak lang en lastig te lezen. Met deze website wordt geprobeerd om u binnen enkele minuten inzicht te geven in de belangrijkste kwesties binnen uw gemeente en de standpunten van de diverse partijen. Zie hieronder enkele opvallende zaken uit de verkiezingsprogramma's van de desbetreffende partijen. Voor een uitgebreidere omschrijving gaat u naar de pagina 'Programma's' rechtsboven in de menubalk.

Nieuwsberichten

Christen Unie
Geen grootschalige veranderingen in de dorpen | Kern Maartensdijk moet vitaal blijven | Geen grootschalige woningbouw | Terughoudend met bouwen buiten de bebouwde kom.
SGP
Ontwikkel kinderboerderij verder | Behoud waardevolle natuur en vergroot biodiversiteit | Behoud eigenheid van kern | Stimuleer initiatieven die veiligheid in wijken bevorderen
Forza De Bilt
Geen windmolens en zonnevelden rondom Maartensdijk | Niet bouwen in de weilanden | Geluidsoverlast A27 beter bestrijden | Alleen bouwen voor eigen inwoners.
SP
Zoek creatief naar bouwlocaties binnen de bebouwde kom | Behoud van het culturele erfgoed, zoals het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk.
Groenlinks
Alleen bouwen binnen de bebouwde kom | Behoud de groene ruimte tussen de dorpen en versterk de biodiversiteit | Stimuleer openbaar onderwijs | Extra aandacht voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen.
Beter de Bilt/Bilts belang
Neemt bewonersparticipatie serieus , maar spreekt wel voorkeur uit voor een woonwijk buiten de rode contouren (niet specifiek voor een bepaald dorp) | Geen zonneweides of windmolens |
CDA
Leg meer wandel, fiets en ruiterpaden aan rondom Maartensdijk | Bouw huizen buiten de bebouwde kom | Behoud van de bibliotheek
VVD
Woonwijk bouwen buiten de bebouwde kom van Maartensdijk | Behoud van de agrarische sector in Maartensdijk
PvdA
Bouw 200 woningen buiten de rode contouren van Maartensdijk.
D66
Geen specifieke aandacht voor Maartensdijk in het verkiezingsprogramma.
Scroll naar rechts om meer partijen te zien

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. U mag stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente De Bilt.
De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. In Maartensdijk kunt u uw stem uitbrengen bij:

De Ontmoetingskerk Kon. Julianalaan 26 & SOJOS (jongerencentrum) Dorpsweg 51

De informatie op deze website is samengesteld door het lezen en verwerken van programma’s van de diverse politieke partijen en bevat geen eigen mening(en) van de initatiefnemers. Mochten belanghebbenden van mening zijn dat hun standpunten en/of mening niet correct en/of onvolledig wordt weergegeven, dan staat het hen vrij contact met ons op te nemen.